Deducció per reformes

Ampliació de la deducció en IRPF per obres de millora en l’habitatge habitual. El govern, a través del Reial Decret Legislatiu 5 /2011, de 29 d’abril, ha ampliat la deducció en l’impost sobre la renda per les obres de millora realitzades en l’habitatges del contribuent. Des del 14 d’abril de 2010 fins al 31 de…