Subvenció Pla Renova’t 2012

  Renovació de tancaments com finestres, portes-vidrieres i claraboies per d’altres més eficients tèrmicament que millorin, com a mínim, en un 20% l’eficiència tèrmica. Només si el tancament es renova, també es subvencionarà la substitució o incorporació de sistemes de protecció solar com persianes, lamel·les, gelosies o tendals *Els ajuts són només per a tancaments…